Porady

ODBIÓR MIESZKANIA. JAK TO ZROBIĆ Z GŁOWĄ?

Jak zatem odebrać mieszkanie? Przede wszystkim warto zabrać profesjonalistę, który pomoże nam tego dokonać. Z deweloperem należy umówić się w ciągu dnia, aby odebrać mieszkanie przy świetle dziennym. Odebrać należy tylko tylko w pełni wykończone i gotowe, zgodnie z zawartą umową, mieszkanie. Jeśli usterki nie zostaną zgłoszone podczas odbioru, istnieje ryzyko, że na ewentualne poprawki będziemy czekać dłużej.
Gdy deweloper zaprosi nas po odbiór kluczy, co jednoznaczne jest z odbiorem lokalu mieszkalnego, warto być na ten moment dobrze przygotowanym. Odbiór kluczy to jeden z najważniejszych etapów w procesie kupowania mieszkania. To w tej chwili możemy zgłaszać zauważone usterki i niedociągnięcia oraz domagać się wykonania wszystkich określonych w umowie postanowień i sprawdzić zgodność lokalu z projektem.

Jak zatem odebrać mieszkanie? Przede wszystkim warto zabrać profesjonalistę, który pomoże nam tego dokonać. Z deweloperem należy umówić się w ciągu dnia, aby odebrać mieszkanie przy świetle dziennym. Odebrać należy tylko tylko w pełni wykończone i gotowe, zgodnie z zawartą umową, mieszkanie. Jeśli usterki nie zostaną zgłoszone podczas odbioru, istnieje ryzyko, że na ewentualne poprawki będziemy czekać dłużej.

Projekt i umowa są podstawowymi dokumentami niezbędnymi podczas odbioru mieszkania. Musimy wiedzieć, czego należy wymagać i oczekiwać od wykonawcy. Dokumenty (jak choćby prospekt informacyjny) określają, co miało być wykonane, oraz z jakich materiałów oraz w jakim standardzie wyposażenia (typ i rodzaj okien, rodzaj grzejników, ilość gniazdek w pokojach, itp.).  Warto wnikliwie zapoznać się z tymi dokumentami zanim stawimy się na odbiór swojego lokum.

Projekt powie nam też wiele o układzie mieszkania: ilości i rodzajach pomieszczeń, ich powierzchni, rozmieszczeniu drzwi wejściowych i wewnętrznych, kierunku otwierania okien. W projekcie pokazane są instalacje, tzn. grzejniki, rozdzielacz do grzejników, piony wentylacyjne, doprowadzenie ciepłej i zimnej wody i odprowadzenie ścieków, wypusty kablowe do oświetlenia sufitowego i bocznego, gniazda elektryczne, gniazda telefoniczne, włączniki do oświetlenia, instalacje itp., których obecność i położenie winniśmy sprawdzić teraz w odbieranym lokalu.

Na odbiór mieszkania warto zgłosić się z fachowcem. Co jednak powinno się sprawdzić podczas odbioru, jeśli musimy go dokonać samodzielnie? Przyrządy, które znacznie ułatwią nam odbiór to miarka, dalekomierz, kątownik, poziomica.

Oto kilka wskazówek na co należy zwrócić uwagę przy odbiorze:

 • Tynki ścian (ich jakość i pion, równość wykonania, obecność ewentualnych pęknięć)

 • Szlichty, posadzki cementowe (jakość, równość wykonania, wypoziomowanie, obecność ewentualnych pęknięć)

 • Okna i drzwi balkonowe, wewnętrzne i zewnętrzne (jakość zamontowania, samo uchylanie i zamykanie, obecność uszkodzeń i rys na drzwiach, ramach i szybach, certyfikat antywłamaniowy dla drzwi wejściowych).

 • Balkon, loggia (wykończenie posadzki, spadek, jakość zamocowania barierki).

 • Instalacje (grzewczą, elektryczną, gazową, wodną i wentylacyjną.)

Drugą ważną kwestią jest obmiar mieszkania – każdy metr czy nawet centymetry powierzchni to konkretne pieniądze. Pomiaru najlepiej dokonać dalmierzem laserowym. Pomiar powierzchni mieszkania powinno wykonywać zgodnie z Normami Polskimi. W powinna zawarta być informacja zgodnie z jakimi normami wybudowane zostało mieszkanie. Od 29 kwietnia 2012 roku inwestorzy występujący o pozwolenie na budowę mają obowiązek stosować normę ISO 97.  

Wymogi normy PN-ISO 9836:1997

 • pomiar przeprowadza się na poziomie podłogi

 • pomiar ściany z tynkami lub okładzinami

 • wnęk w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m2 nie dolicza się do powierzchni mieszkania

 • wlicza się powierzchnie pod elementami rozbieralnymi np. ściankami działowymi

 • dokładność pomiarów i obliczeń powierzchni wynosi do 0,01 m2

 • sposób liczenia pomieszczenia ze skosami: powierzchnię pomieszczenia liczy się w całości, zgodnie z powierzchnią jego podłogi, ale dzieli się ją na dwie części: tę o wysokości 1,90 m i więcej oraz część o wysokości poniżej 1,90 która może być zaliczona wyłącznie do powierzchni pomocniczej.

W przypadku usterek, niedoróbek wszystkie uwagi nanosimy na tzw. protokół zdawczo-odbiorczy, który jest dokumentem poświadczającym przyjęcie mieszkania przez przyszłego właściciela i stanowi podstawę do wydania mu kluczy. Należy ustalić z deweloperem termin usunięcia wszystkich wymienionych usterek (jednocześnie pamiętajmy, że Kodeks Cywilny gwarantuje trzyletnią rękojmię na prace budowlane dla mieszkań odebranych przed 26.12.2014 oraz pięcioletnią rękojmię dla mieszkań odebranych po 26.12.2014 roku i w tym czasie wszelkie wady lokalu jak i części wspólnych budynku (także te ujawnione w trakcie użytkowania deweloper zobowiązany jest usunąć na swój koszt).