Porady

Nowe mieszkanie, w odniesieniu do preferencji mieszkaniowych

Własne mieszkanie, ogólnie ujmując, potrzeba mieszkaniowa, wywodzi się bezpośrednio z konieczności zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa. Potrzeba bezpieczeństwa zaś, według hierarchii potrzeb Maslowa, należy do podstawowych potrzeb człowieka. Zgodnie z definicją, człowiek dąży do zapewnienia sobie bezpiecznych i stabilnych warunków do życia. Większość osób zainteresowanych zakupem nowego mieszkania dąży do realizacji tego celu, z uwagi na chęć stworzenia sobie dogodnych, stabilnych warunków do życia i dalszego rozwoju.
Dla części osób, mieszkanie stanowi również formę lokaty kapitału w ujęciu komercyjnym. Taka forma lokaty kapitału ma korzystny wpływ na gospodarkę. Popyt na mieszkania sprzyja nowym inwestycjom, co z kolei ma pozytywny wpływ na poprawę wskaźników demograficznych i makroekonomicznych.
Dobre wskaźniki makroekonomiczne z ostatnich lat sprawiły, że skala zainteresowania rynkiem nieruchomości rosła i szczególnie dotyczyło to dużych aglomeracji, takich jak Warszawa. Zainteresowanie rynkiem nieruchomości w stolicy ma również związek z migracją ludności, w tym głównie migracją zarobkową. Ta z kolei wpływa na wciąż rosnące potrzeby mieszkaniowe i może prowadzić do występowania deficytu mieszkaniowego, co z kolei sprzyja wzrostowi cen.
Preferencje osób zainteresowanych zakupem nowego mieszkania są pośrednio kształtowane przez rynek, przez popyt i podaż. Deweloperzy starają się na bieżąco dostosowywać swoją ofertę do możliwości kupujących.
Analizując preferencje mieszkaniowe osób zainteresowanych zakupem nowego mieszkania w Warszawie, można je dzielić według przedziału wieku. Osoby młode, aktywne zawodowo, często u progu swojej kariery zawodowej lub życia rodzinnego, preferują mieszkania znacznie powyżej 50 m². Osoby starsze, które często mają już dorosłe dzieci, preferują mieszkania o mniejszym metrażu. Ma to swoje odzwierciedlenie w sposobie finansowania inwestycji, gdzie ludzie młodzi najczęściej dokonują zakupu mieszkania z kredytem, natomiast ludzie starsi częściej realizują, bądź deklarują chęć zakupu mieszkania za gotówkę.
Preferencje i potrzeby mieszkaniowe osób zainteresowanych zakupem nowego mieszkania zależą zatem od wieku i ich sytuacji ekonomicznej. Zdolność kredytowa może odgrywać rolę jako czynnik decydujący, nie tyle o metrażu mieszkania, co o jego lokalizacji. Stąd też dzielnice typu Praga Południe, Praga Północ, Targówek czy Ursus będą bardziej popularne niż dzielnice Mokotów czy Śródmieście Warszawy. Zyskują też na popularności lokalizacje takie jak Wesoła, Stara Miłosna czy Józefów i wiele innych, gdzie dostępność nowych mieszkań jest duża, a ceny znacznie niższe niż w przypadku popularnych dzielnic.
Nie ulega wątpliwości, że preferencje mieszkaniowe dla znacznej większości klientów firm deweloperskich to kompromis między marzeniami, a możliwościami. Ostatnie lata nie sprzyjały wielu kupującym. Inflacja, wysokie stopy procentowe i niepewna sytuacja ekonomiczna miały bezpośredni wpływ na preferencje mieszkaniowe. Zdolność kredytowa i wysokość rat miały tutaj niebagatelne znaczenie. Dlatego też, nawet jeśli preferencje mieszkaniowe były inne, to często były one korygowane przez możliwości lub ich brak.
Sytuację wielu osób ma poprawić program Pierwsze Mieszkanie, który będzie wsparciem dla wielu osób marzących o własnym mieszkaniu. Projekt ustawy w sprawie programu Pierwsze Mieszkanie został oficjalnie przyjęty przez rząd. Zgodnie z planami, program ma zostać wprowadzony od 1 lipca 2023 roku.