Porady

Jakie dokumenty zebrać do kredytu hipotecznego dla mieszkań z rynku pierwotnego?

1. Dokumenty osobowe:
– dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy,
– gdy małżeństwa posiadają intercyzę to oryginał potwierdzonej notarialnie intercyzy,
– gdy osoba jest rozwiedziona to niezbędne jest przedstawienie orzeczenia sądu.

2. Dokumenty finansowe:
– Umowa o pracę – dostarczamy zaświadczenie od pracodawcy o sposobie zatrudnienia oraz zaświadczenie o zarobkach,
– Umowy cywilno-prawne – dostarczamy PIT za miniony rok, rachunki, wszelkie umowy zawarte w trakcie trwania pracy.

3. Dokumenty nieruchomości:
– Umowa przedwstępna z deweloperem (cywilna w przypadku mieszkań po pozwoleniu na użytkowanie lub umowa deweloperska w przypadku mieszkań nie posiadających pozwolenia na użytkowanie),
– Odpis z księgi wieczystej gruntu,
– Wypis z ewidencji rejestru gruntu,
– Dokumentacja dotycząca developera,
– Decyzja potwierdzająca prawomocne pozwolenie na budowę,
– Prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku,
– Kopie pełnomocnictw reprezentantów dewelopera.
W zależności od procedur przyjętych w konkretnym banku lista ta może się nieznacznie różnić lub być rozbudowana.

4. Inne zobowiązania
Jeżeli posiadamy także inne zobowiązania to Bank może wymagać od nas także dokumentów pozwalających stwierdzić, że nasze pozostałe zobowiązania nie kolidują z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. W tym przypadku należy dostarczyć:
– Zaświadczenie o obsłudze kredytu,
– Zaświadczenie o spłacie kredytu,
– Umowy dotyczące kredytu,
– Zaświadczenie o stanie zadłużenia.

Źródło: http://ontime.gazeta.pl/ontime/1,160073,22682205,jakie-dokumenty-sa-wymagane-do-kredytu-hipotecznego.html#BoxOnTimeNav