Porady

INSTRUKCJA DLA KLIENTÓW – NOTARIUSZ

Dlatego, przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego, zalecamy kontakt się z naszą Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów.
W celu usprawnienia obsługi i przyśpieszenia procedury przygotowania aktu notarialnego, przedstawiamy spis podstawowych dokumentów, które należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy. Wskazane poniżej dokumenty są podstawą sporządzenia danej umowy, nie można jednak wykluczyć konieczności dostarczenia innych, niewymienionych poniżej dokumentów. Dlatego, przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego, zalecamy kontakt się z naszą Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów.

Informacje dotyczące dokumentów do czynności notarialnych są udzielane bezpłatnie (osobiście, telefonicznie lub e-mailowo).

Wymagane dokumenty:

1. umowa deweloperska oraz umowa przedwstępna sprzedaży

  • Jeżeli Nabywca jest stanu wolnego prosimy o dostarczenie tylko dowodu osobistego.

  • Jeżeli Nabywca jest w związku małżeńskim i ma rozdzielność majątkową małżeńską to powinien oryginał wypisu umowy mieć przy umowie oraz przedstawić wcześniej dokument do kancelarii.

  • Jeżeli Nabywcy zawarli związek małżeński i nie mają nowych dowodów osobistych to powinni przedstawić odpis skrócony aktu małżeństwa.

2. umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży 

  • Jeżeli Kupujący jest stanu wolnego prosimy o dostarczenie tylko dowodu osobistego.

  • Jeżeli Kupujący jest w związku małżeńskim i ma rozdzielność majątkową małżeńską to powinien oryginał wypisu umowy mieć przy umowie oraz przedstawić wcześniej dokument do kancelarii.

  • Jeżeli Kupujący zawarli związek małżeński i nie mają nowych dowodów osobistych to powinni przedstawić odpis skrócony aktu małżeństwa w oryginale.

Umowa sprzedaży zawiera wniosek o wyodrębnienie lokalu,  założenie dla lokalu nowej księgi wieczystej oraz wpis Kupujących jako właścicieli lokalu do działu II księgi wieczystej. Jeżeli Kupujący mają udzielony kredyt hipoteczny i chcą ustanowić hipotekę u notariusza powinni przedstawić wcześniej umowę kredytu hipotecznego do kancelarii oraz przedstawić do umowy sprzedaży oryginał bądź umowy o kredyt bądź zaświadczenia o udzieleniu kredytu.

Notariusz pobiera opłatę 19 złotych od ustanowienia hipoteki dla Urzędu Skarbowego oraz kwotę 200 zł wpis sądowy za ustanowienie hipoteki.