Porady

CZY WARTO WYBRAĆ DEWELOPERA Z RACHUNKIEM POWIERNICZYM?

Budowa większości inwestycji obecnie dostępnych na rynku została rozpoczęta wcześniej.
Obowiązek posiadania rachunku powierniczego dla inwestycji deweloperskich wynika z “Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego” z dnia 16 września 2011. Przepis ten dotyczy jednak tylko inwestycji, których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło po wejściu ustawy w życie, czyli po 28 kwietnia 2012 roku. Budowa większości inwestycji obecnie dostępnych na rynku została rozpoczęta wcześniej. W związku z tym nie posiadają one rachunku powierniczego. W ustawie zostały wymienione następujące typy rachunków powierniczych:
– zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy,
– otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy z gwarancją ubezpieczeniową,
– otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy z gwarancją bankową,
– otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Nieliczni deweloperzy oferują przy sprzedaży swoich inwestycji rachunek powierniczy. Czy warto je wybrać? Czy faktycznie inwestycje te są bezpieczniejsze, a deweloper godny zaufania?   Poniżej kilka argumentów, które przemawiają za inwestycjami zabezpieczonymi rachunkiem powierniczym:

  1. Przy rozpatrywaniu wniosku o rachunek powierniczy banki szczegółowo weryfikują kondycję finansową dewelopera oraz dokumenty techniczne dotyczące projektu (np. kompletność pozwoleń, harmonogram rzeczowy i finansowy inwestycji). Z chwilą udzielenia rachunku powierniczego, bank przejmuje część odpowiedzialności za jego funkcjonowanie.

  2. Przez cały okres trwania inwestycji banki kontrolują, aby środki wpłacone na rachunek powierniczy zostały przelane na rachunek dewelopera, dopiero w chwili, kiedy będą spełnione warunki harmonogramu rzeczowego przedsięwzięcia deweloperskiego.

  3. Przez cały okres trwania inwestycji banki kontrolują, aby środki wpłacone na rachunek powierniczy zostały wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest rachunek.

  4. W przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera środki gromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych stanowią masę upadłości, która w pierwszej kolejności służą zaspokojeniu nabywców lokali mieszkalnych objętych tym przedsięwzięciem.

Podsumowując, można stwierdzić, że inwestycje deweloperskie, dla których prowadzone są rachunki powiernicze są bezpieczniejsze od tych, które ich nie posiadają. W sytuacji tak ważnego i kosztownego zakupu, jakim jest nabycie mieszkania, bezpieczeństwo środków klienta jest nieocenione. Zgodnie z ustawą banki uzyskały bardzo odpowiedzialne narzędzia do kontroli sytuacji dewelopera, a także jego przedsięwzięcia deweloperskiego przed przyznaniem oraz w trakcie funkcjonowania rachunku powierniczego.