Porady

Bezpieczny kredyt 2% jako wsparcie w zakupie własnego mieszkania

W kwietniu ustawa trafiła do sejmu, gdzie została przegłosowana i skierowana do dalszych prac legislacyjnych. Zgodnie ze słowami ministra rozwoju i technologii, Pana Waldemara Budy, program Pierwsze Mieszkanie, to jeden z najważniejszych projektów realizowanych przez jego ministerstwo w tym roku. W trakcie prac legislacyjnych katalog osób uprawnionych do wzięcia bezpiecznego kredytu został poszerzony o osoby, które nabyły prawo własności do nieruchomości w drodze dziedziczenia lub darowizny i zbyły ją przed uzyskaniem pełnoletności.

 Program “Pierwsze Mieszkanie” jest skierowany do osób, zainteresowanych finansowaniem mieszkania bądź domu jednorodzinnego. Program wprowadza dwa instrumenty, jakim są “Bezpieczny kredyt 2%” i konto mieszkaniowe (czyli pomoc w oszczędzaniu na zakup mieszkania). Beneficjentami programu Pierwsze mieszkanie będą osoby poniżej 45. roku życia, które po raz pierwszy kupują swoje mieszkanie lub budują dom. Wartość  kredytu na nieruchomość nie może przekroczyć 500 000 zł w przypadku osób samotnych (singli) oraz 600 000 zł w przypadku osób wychowujących w gospodarstwie domowym co najmniej jedno wspólne dziecko. Potencjalny beneficjent musi posiadać wystarczającą zdolność kredytową, by móc zaciągnąć kwotę kredytu odpowiednią na zakup mieszkania lub domu. Maksymalna wysokość wkładu własnego w Programie Bezpieczny Kredyt 2% będzie wynosić 200 tysięcy złotych. Oznacza to, że maksymalna wysokość kredytu wyniesie od 700 do 800 tysięcy złotych.

Nie ma wątpliwości, że program już w tej chwili wpływa na rynek, determinując decyzje klientów. Program oddziałuje również na ofertę deweloperów, którzy oczekują, że koniunktura na rynku mieszkaniowym ulegnie poprawie. Można spodziewać się zatem, że część firm deweloperskich ukierunkuje swoją sprzedaż, a co za tym idzie, również marketing, by dotrzeć do osób, które spełniają warunki programu “Pierwsze Mieszkanie”.

Dla części osób, które dotychczas nie zdecydowały się na zakup mieszkania, program może stanowić istotną zachętę, aby zapoznać się ofertą firm deweloperskich i ostatecznie nabyć mieszkanie na własność. Decyzję tę ma ułatwić dopłata do raty zaciągniętego kredytu mieszkaniowego. Wsparcie w postaci dopłaty nie będzie udzielane w całym okresie spłaty kredytu, a jedynie przez pierwsze 10 lat spłaty.

Dla osób, które w ostatnim czasie były zainteresowane zakupem mieszkania i które spełniają warunki nowej ustawy, program może okazać się zachętą, na którą warto poczekać. W tym czasie, mogą one skupić się na gruntownym zapoznaniu się z ofertą mieszkań, w zależności od oczekiwań, a więc dzielnicy, metrażu, rodzaju inwestycji, etc.

Wielu ekspertów podnosi kwestię ewentualnych wzrostów cen mieszkań. Według nich, programy rządowe wspierające zakup mieszkań mogą mieć znaczący wpływ na rynek mieszkaniowy. Te programy mają na celu stymulowanie popytu na mieszkania poprzez udzielanie kredytów hipotecznych z preferencyjnymi warunkami. Jednym z efektów tych programów może być wzrost popytu na nieruchomości, co z kolei prowadzi do wzrostu cen mieszkań. W przypadku, gdy popyt przewyższa podaż, może to prowadzić do zwiększenia cen na rynku pierwotnym, ale także na rynku wtórnym. W tym miejscu, pojawia się grupa klientów, która obecnie szuka mieszkań, aby dokonać transakcji w celu uniknięcia ewentualnych wzrostów cen.

 Po wielu miesiącach niepewności na rynku mieszkaniowym, związanych z problemami z uzyskaniem finansowania, spadkiem koniunktury ekonomicznej, sytuacją geopolityczną, program Pierwsze Mieszkanie, z bezpiecznym kredytem 2%, jest dla wielu osób, jedyną opcją zakupu mieszkania. Dla deweloperów program jest szansą na zwiększenie sprzedaży, co wprost przełoży się na kondycję branży. Zyska również branża finansowa, a wraz z nią tysiące osób, np. doradców finansowych, które biorą udział w procesie finansowania zakupu mieszkań.

 Bez wątpienia, na program Pierwsze Mieszkanie i instrumenty, które on wprowadza, już dzisiaj oczekuje tysiące osób i setki firm.