Porady

INSTRUKCJA DLA KLIENTÓW – NOTARIUSZ

W celu usprawnienia obsługi i przyśpieszenia procedury przygotowania aktu notarialnego, przedstawiamy spis podstawowych dokumentów, które należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy. Wskazane poniżej dokumenty są podstawą sporządzenia danej umowy, nie można jednak wykluczyć konieczności dostarczenia innych, niewymienionych poniżej dokumentów. 

Więcej

JAK CZYTAĆ KSIĘGĘ WIECZYSTĄ?

Autor: Opracowanie własne i źródło: http://www.budujemydom.pl/poradnik-prawny/9165-jak-czytac-ksiege-wieczysta Księga wieczysta to jawny dokument rejestru publicznego, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Ich zakładaniem oraz prowadzeniem zajmują się sądy rejonowe. Jest do dokument niezwykle ważny w obrocie nieruchomościami.

Więcej

JAK CZYTAĆ PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJI DEWELOPERSKIEJ?

Sporządzenie prospektu informacyjnego jest kolejnym obowiązkiem dewelopera wynikającym z Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011. Szczegółowo obowiązek ten opisują rozdziały 5, 6, 7 i 8 powyższej ustawy. Poniżej skomentujemy najważniejsze zapisy tych rozdziałów, jak i także poradzimy, jak interpretować ten dokument.

Więcej

JAK CZYTAĆ BILANS SPÓŁKI?

Art 21. Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zobowiązuje Dewelopera do umożliwienia zapoznania się z sprawozdaniem finansowym spółki za ostatnie dwa lata. Aby ułatwić zrozumienie znajdujących się w nim danych przekazujemy Państwo pierwszą część poradnika “Jak czytać bilans Spółki”. 

Więcej

JAK SPRAWDZIĆ CZY MIESZKANIE JEST ZADŁUŻONE?

Wiele osób decydujących się na zakup mieszkania zastanawia się jak zrobić to bezpiecznie. Największym zagrożeniem, które może spotkać potencjalnego nabywcę jest ryzyko kupna zadłużonego mieszkania, dlatego też przygotowaliśmy kilka wskazówek – jak sprawdzić stan prawny nieruchomości. Pamiętać należy, że zadłużone może być mieszkanie kupowane na rynku pierwotnym i wtórnym. 

Więcej

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA DLA NABYWCÓW MIESZKAŃ

Nowelizacja ustawy z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta udostępniono publicznie 24 czerwca 2014r. w Dzienniku Ustaw (DZ. U. 2014 poz. 827). Regulacje prawne weszły w życie po upływie vacatio legis z dniem 25 grudnia 2014r. Ustawa w obecnym kształcie określa prawa konsumenta, obowiązki sprzedającego, zasady i tryb zawierania umów na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorcy oraz możliwości odstąpienia od umowy.

Więcej