Porady

ODBIÓR MIESZKANIA. JAK TO ZROBIĆ Z GŁOWĄ?

Gdy deweloper zaprosi nas po odbiór kluczy, co jednoznaczne jest z odbiorem lokalu mieszkalnego, warto być na ten moment dobrze przygotowanym. Odbiór kluczy to jeden z najważniejszych etapów w procesie kupowania mieszkania. To w tej chwili możemy zgłaszać zauważone usterki i niedociągnięcia oraz domagać się wykonania wszystkich określonych w umowie postanowień i sprawdzić zgodność lokalu z projektem. 

Więcej

WYBIERAMY DEWELOPERA I MIESZKANIE

Zakup mieszkania to nie tylko spore wyzwanie finansowe, ale także emocjonująca i brzemienna w skutki inwestycja. Dlatego zanim ostatecznie złożymy podpis na umowie, warto zapoznać się z kilkoma poniższymi poradami, jak mądrze zakupić wymarzone M.

Więcej

CZY WARTO WYBRAĆ DEWELOPERA Z RACHUNKIEM POWIERNICZYM?

Obowiązek posiadania rachunku powierniczego dla inwestycji deweloperskich wynika z “Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego” z dnia 16 września 2011. Przepis ten dotyczy jednak tylko inwestycji, których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło po wejściu ustawy w życie, czyli po 28 kwietnia 2012 roku. 

Więcej

INSTRUKCJA DLA KLIENTÓW – NOTARIUSZ

W celu usprawnienia obsługi i przyśpieszenia procedury przygotowania aktu notarialnego, przedstawiamy spis podstawowych dokumentów, które należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy. Wskazane poniżej dokumenty są podstawą sporządzenia danej umowy, nie można jednak wykluczyć konieczności dostarczenia innych, niewymienionych poniżej dokumentów. 

Więcej

JAK CZYTAĆ KSIĘGĘ WIECZYSTĄ?

Autor: Opracowanie własne i źródło: http://www.budujemydom.pl/poradnik-prawny/9165-jak-czytac-ksiege-wieczysta Księga wieczysta to jawny dokument rejestru publicznego, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Ich zakładaniem oraz prowadzeniem zajmują się sądy rejonowe. Jest do dokument niezwykle ważny w obrocie nieruchomościami.

Więcej

JAK CZYTAĆ PROSPEKT INFORMACYJNY INWESTYCJI DEWELOPERSKIEJ?

Sporządzenie prospektu informacyjnego jest kolejnym obowiązkiem dewelopera wynikającym z Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011. Szczegółowo obowiązek ten opisują rozdziały 5, 6, 7 i 8 powyższej ustawy. Poniżej skomentujemy najważniejsze zapisy tych rozdziałów, jak i także poradzimy, jak interpretować ten dokument.

Więcej